[เลื่อนจัดกิจกรรม] WakuWaku Job Fair Vol.10

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้
เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางเราจึงจำเป็นต้องขอเลื่อนการจัดกิจกรรม WakuWaku Job Fair vol.10 ออกไปโดยไม่มีกำหนด
ทั้งนี้ทางเราจะพยายามหางานมานำเสนคทุกท่านเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สมัครจากช่องทางออนไลน์ต่อไปและขออภัยผู้สมัครที่ได้มาลงทะเบียนออนไลน์เอาไว้ ณ ที่นี้ด้วย

TalentEx Thailand.